“Je gaat het pas zien, als je het doorhebt”

Johan Cruijff
Hoe wij de dingen doen

Hoe wij de dingen doen

Hoe wij de dingen doen

RSQ Consultancy werkt voor bedrijven en organisaties vanuit een integrale en multidisciplinaire benadering.
Binnen deze benadering ligt de focus op een combinatie van oplossingsgericht, participatief, innovatief, efficiënt en ontwikkelingsgericht advieswerk.

Onze aandacht richt zich op bedrijfskundige en procesmatige facetten, in samenhang met de bedrijfscultuur,
de communicatie & samenwerking van medewerkers en de ontwikkeling daarvan.

Vanuit de visie dat bedrijfskundige processen onlosmakelijk verbonden zijn met de persoonlijke processen van medewerkers en vice versa, zijn er twee consultants bij opdrachten betrokken. Op die manier zijn beide facetten bij een (verander)traject geborgd.

Onze Agile manier van werken (kort cyclisch – wendbaar – afgestemd – resultaatgericht) combineren wij met onze kernwoorden: vertrouwen, integriteit, commitment en vooral transparante communicatie.

Deze aanpak schept ‘anno nu’ de voorwaarde om bedrijven en organisaties duurzaam te kunnen laten ontwikkelen.